Unesi riječ

Domaći

U. I. (Unit International), skrać. na engleskom za oznaku internacionalne jedinice (u nas je uobičajena skračenica i.j. ili IJ). U ovakvim jedinicama često se izražava količina nekih hormona ili vitamina (a i nekih drugih lijekova) a u pojedinim preparatima.  
U. S. D. Unit skin dose, v. eritemna doza (pod dosis).  
U. S. P. Skrać. Za United States Pharmacopoeia, Farmakopeja Sjedinjenih Američkih Država.  
U (1) hemijski znak za uranijum; (2) oznaka u kliničko-laboratorijskoj praksi za mokraćnu kiselinu (Acidum uricum); (3) ureja.  
Ubikvitaran Koji se nalazi svuda, npr. ubikvitarni mikroorganizmi.  
Uboj V. contusio  
Ubrzanje (a), priraštaj brzine u jedinici vremena, dakle cm · sec, ˉ 2 ili cm/sec 2 . Tijelo koje slobodno pada ima ubrzanje od 980 × 6 cm ×secˉ2 . Sin.acceleratio.  
Ud polni, muški V. penis  
Udarna terapija V. therpia  
Udlaga Potporni aparat, udlaga od čvrstog ili savitljivog materijala (žica, daščica, slama, korice od hartije itd.) ili nesavitljivog (gipsana udlaga), koja služi za imobilizaciju oboljelog dijela tijela, obično u prelomu; Boehlerova u., žičana udlaga koja se upotrebljava u liječenju panaricijuma, preloma prstiju ruke i noge itd; Brunsova u. udlaga za privremenu imobilizaciju donjeg ekstremiteta, pogodna i za hodanje; Cramerova u., savitljiva olučasta udlaga, koja se sastoji od dvije jače žice koje su među sobom spojene poprečno finijim žicama; Diterihsova u., udlaga za privremenu i transportnu imobilizaciju u prelomu velkih kostiju noge. Sastoji se od dvije daske: spoljašne, koja se u svom gornjem dijelu upire u pazuho, pruža se naniže duž spoljašnje strane buta i stiže sve do ispod nivoa tabana; unutrašnje, stavljene sa unutrašnje strane noge, koja se gornjim dijelom upire u preponsku kost. Obje ljestve su među sobom spojene poprečno postavljenim omotima povezke, na kojima leži noga; stopalo se obuhvata omčom, koja povlači nogu na opisanoj udlazi; zubne u., šine koje se izrađuju od elastične žice ili se izlijevaju od legura da bi se pomoću njih učvrstili rasklačeni zubi, fiksirali fragmenti polomljenih viličnih kostiju. Takođe se prave ortopedske proteze da bi se dejstvom elastične žice nepravilno izrasli zubi doveli u pravilan položaj.  
Udna navlaka V. praeputium  
Udna prevlaka V. praeputium  
Udvajanje ličnosti Karakterističan raspored ličnosti u duševnoj bolesti shizofreniji. Pod tim se može razumjeti i histerička pojava dvostruke ili višestruke svijesti odn.udvajanje ličnosti, pri čemu jedna ličnost vodi dijelom potpuno nezavisan život od druge, o kojoj ne mora ništa ni znati. V. schizophrenia, hysteria.  
Uffelmannov reagens V. reagens  
Uffelmannova reakcija V. reakcija  

1 2 3 4 5 16