Unesi riječ

Domaći

pobaciti; biti nošen, nagomilavati se avorter; dériver