Unesi riječ

Domaći

pobaciti; biti nošen, nagomilavati se abortire; derivare