... Rječnik | kvar | Danni | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

kvar Danni  
kvar Fallimento  
kvar Malfunzionamento  
kvar Scapito  
kvar Deterioramento  
kvar Difetto  
kvar Distorsione  
kvar Ripartizione  
kvar Colpa  
kvar Rompere  
kvar Rottura  
kvar Spargete  
kvar Problemi  
kvar na automobilu, defekt guasto; panna  
kvar; šteta, oštećenje; krivnja, nepravda danno; pregiudizio  

Italijanski rječnik

kvartet Quartetto  

1 2