... Rječnik | ukinuti zakon | Abrogare | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ukinuti zakon Abrogare