... Rječnik | premda, iako, makar; iako, pre... | iako; i pokraj toa | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Makedonski rječnik

iako; i pokraj toa premda, iako, makar; iako, premda  
iako; i pokraj toa premda, iako, makar; iako, premda