Unesi riječ

Domaći

kanta za smece kanta za smet  
konacan, krajnji konecen; kraen  
kad koga  
kratki, uvodni govor voveden govor  
kapara, kaucija vlog; kapara  
kucati cuka  
kemicar, ljekarnik aptekar  
koji draži, ljuti koj razdraznuva/luti  
kontrola, nadzor kontrola; nadzor  
kopnjenje okopnuvawe  
kopnjeti topi; se topi; kopne  
krug, podocnjak krug  
kolovoz avgust  
koji se može odstraniti otstranliv  
kutnjak katnik  

Makedonski rječnik

kabare kabare, nocni lokal  
kabel kabel, celicno uže  
kabina; koliba koliba, kabina  
kada kada  
kade gdje  
kadife baršun  
kadrav (so kadrava kosa) kovrcast  
kadri; se kadri; vitka; se vitka kovrcati  
kadrica; kadra; lokna uvojak, kovrca; uvojak  
kafe kava  
kafeno lažice žlicica  
kafez kavez, krletka  
kaj; kon; na; do; vo; pri; pokraj; kraj kod, pri, prema, na, do; kod, u; kraj, uz, pokraj  
kaj; kon; na; do; vo; vnatre; za kod, pri, prema, na, do; u, unutra; na, u, kod; za, za vrijeme; iznutra, unutar  
kaj; kon; na; do; vo; zatvoren kod, pri, prema, na, do; zatvoren; prema  

1 2 3 4 5 34