Unesi riječ

Domaći

kabare, nocni lokal kabare  
kabel, celicno uže kabel  
kablic, vjedro kofa; vedro  
kaciga, šljem šlem; kaciga  
kad koga  
kada kada  
kada koga  
kadšto; katkada nekogaš; povremeno  
kajak kajak  
kakao kakao  
kakvoca kvalitet  
kalati (se) cepi; se cepi; deli; se deli  
kalcij kalcium  
kalem kalem; makara  
kalem, cjepika kalem  

Makedonski rječnik

kabare kabare, nocni lokal  
kabel kabel, celicno uže  
kabina; koliba koliba, kabina  
kada kada  
kade gdje  
kadife baršun  
kadrav (so kadrava kosa) kovrcast  
kadri; se kadri; vitka; se vitka kovrcati  
kadrica; kadra; lokna uvojak, kovrca; uvojak  
kafe kava  
kafeno lažice žlicica  
kafez kavez, krletka  
kaj; kon; na; do; vo; pri; pokraj; kraj kod, pri, prema, na, do; kod, u; kraj, uz, pokraj  
kaj; kon; na; do; vo; vnatre; za kod, pri, prema, na, do; u, unutra; na, u, kod; za, za vrijeme; iznutra, unutar  
kaj; kon; na; do; vo; zatvoren kod, pri, prema, na, do; zatvoren; prema  

1 2 3 4 5 9