... Rječnik | ovdje je/su | ovde e/se | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ovdje je/su ovde e/se  
ovdje, tu ovde; na ova mesto