... Rječnik | ovdje je/su | he aquí | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

ovdje je/su he aquí  
ovdje, tu aquí