... Rječnik | prijekid, ponor; jaz, praznina... | procep; ambis; puknatina; praz... | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

prijekid, ponor; jaz, praznina; razmak procep; ambis; puknatina; praznina; interval  
prijetiti se zakanuva  
prije svega, osobito; osobito pred s ; osobeno; narocno; posebno  
prijevara izmama  
prijekid, otvor, jaz procep  
prijelom, lom; lom, prijelom kosti; kila, hernija; kvocijent; raskid, kila (med.) prelom; fraktura; kila; hernija; koeficient; kolicnik; prekin  
prijetnja zakana  
prije, ranije; prijašnji, raniji nekogaš; porano; prethoden; poranešen  
prijevara izmama  
prijestolnica, glavni grad pretstolnina; glaven grad  
prijedlog (gram.) predlog  
prijekor, ukor vina; obvinuva  
prijekid, pukotina; raspuklina, pukotina; pukotina, raspuklina prekin; puknatina; otvor  
prijekid, otvor, jaz; pukotina, rascjep procep; puknatina  
prijekid, prestanak zastanuvawe  

1 2