Unesi riječ

Domaći

sa stalnim statusom na pozicija; odgovoren  
sablastan zlokoben  
sablja sabja  
sabotaža sabotaža  
sabotirati sabotira  
sacuvati održuva  
sada sega  
sadašnji; aktualan, tekuci segašen; aktuelen  
sadašnji; aktualan, tekuci segašen; aktuelen  
sadašnjost segašnost  
sadist sadist  
sadisticki sadisticki  
sadržaj sodržina  
sadržaj, abecedni registar azbucen spisok; register  
sadržavati, obuhvacati sodrži; zafaca  

Makedonski rječnik

saat; cas; vreme sat, ura, vrijeme; vrijeme, sat  
saat; cas; vreme; lekcija sat, ura, vrijeme; lekcija, sat nastave  
sabja sablja  
sabota subota  
sabotaža sabotaža  
sabotira sabotirati  
sad spremnica, posuda  
sad zdjela, plitica  
sadi; posaduva posaditi  
sadist sadist  
sadisticki sadisticki  
sadovi; kowska zaprega posude; konjska oprema  
sadovi; pribor posude, kuhinjske potrepštine  
saem; misa; izložba sajam, velesajam; misa; izložba, sajam  
safir safir  

1 2 3 4 5 6