Unesi riječ

Domaći

sadašnji; aktualan, tekuci presente; actual  
sam, jedini; osamljen solo(a); aislado(a)  
sav todo(a)  
sat, rucni/džepni reloj  
sastavljanje, izgradnja construcción  
savjetovati se; ispitivati, raspitivati se consultar; interrogar  
savjetovati; savjetovati (se), razmišljati aconsejar; deliberar  
savjetnik consejero(a)  
sastavni dio, sastojak componente  
sastojati se consistir en  
savjest, svijest conciencia  
sagnuti se; prignuti (se) inclinarse; agacharse  
sažet sucinto(a)  
savez alianza  
šampanjac champaña  

Španjolski rječnik

Sábado subota  
sabana plahta, ponjava  
sabana savana  
sabañón ozeblina  
saber znati  
saber znanje, znanost  
sabio mudrac  
sabio(a); científico ucen, ucenjak; znanstvenik  
sable sablja  
sabor; gusto okus, aroma, zacin; okus, ukus  
sabotaje sabotaža  
sabotear sabotirati  
sabroso(a) tecan, ukusan  
sacacorchos vadicep  
sacar ubirati, uzeti unaprijed  

1 2 3 4 5 6