Unesi riječ

Domaći

O Skraćenica za oculus, oko; OD, oculus dexter, desno oko; OS oculus sinister, lijevo oko.  
O- Oznaka u imenima benzolovih disupsticionih derivata kojom se označava da se supstituenti nalaze u orto-položaju, tj. u položaju 1,2.  
O-noge V. genu varum  
O Hemijski znak za kiseonik (Oxygenium).  
Obducent Stručnjak koji vrši obdukciju.  
Obductio Obdukcija, otvaranje leša radi iznalaženja patološkoanatomskih promjena i uzroka smrti. Sin. autopsija, necropsia, sectio.  
Obdukcija V. obductio  
Obdukcijski protokol Zapisnik koji se vodi prilikom obdukovanja leša. U o.p. opisuju se sve patološke promjene koje su nađene u tkivima i organima leša a završava se patološkoanatomskom dijagnozom odnosno sudskomedicinskom zaključkom o uzroku smrti.  
Obdukovati Vršiti obdukciju. V. obductio; (farm) prevod u npr. pilulae cum saccharo obductae (prevučene šećerom).  
Obermeyerova reakcija V. reakcija  
Obesitas Gojaznost, suviše nagomilavanje masti u tijelu; o. Alimentaris, gojaznost usljed suvišnog unošenja hrane (egzogena gojaznost); o. Cordis, v. cor adiposum; o. Endogenes, gojaznosst zbog poremećaja metabolizma; o. Hyperinsulinaris, gojaznost zbog poremećenog stvaranja insulina; o. Hypogonadalis, gojaznost zbog smanjenog rada gonada; o. Hypothyreoidalis, gojaznost zbog smanjenog rada štitaste žlijezde. V. adipositas.  
Obilježenje V. coitus  
Objektiv Sočivo ili sistem sočiva kroz koji se lik predmeta vidi u optičkom instrumentu (kao što su teleskop, mikroskop, fotoaparat).  
Objektivan (1) koji se može zapaziti našim čulima; (2) slobodan od (svjesnog) uticaja afekata. V. subjektivan.  
Objektivni znaci V. znak  

1 2 3 4 5 32