Unesi riječ

Domaći

Kapacitet Sposobnost primanja (tečnosti, električnog naboja itd.); u psih., sposobnost primanja utisaka, njihove obrade i razumjevanja; električni k., sposobnost izolovanog sprovodnika da u sebe prima elektricitet. U sistemu mjera CGS mjeri se faradom. V. farad; respiratorni k., (1) sposobnost krvi da primi kiseonik iz pluća i ugljen-dioksid iz tkiva; (2) prostor u plućima za normalno primanje vazduha; totalni k, vitalni kapacitet, više rezidualni vazduh; vitalni k., količina vazduha koja izađe iz pluća najjačim izdisanjem poslije najdubljeg udisanja. V. k. jednak je zbiru respiracionog, rezervnog i komplementarnog vazduha. Kod čovjeka v.k. iznosi prosječno 3.200 do 3.500 ml.