Unesi riječ

Domaći

kapacitet (lat. capacitas)sposobnost, umješnost,valjanost; uporabljivost; sposobnosthvatanja, sposobnost sadržavanja, obujam, sadržaj; èovjek koji uživa velik i nedvojben autoritet, ugled u nekoj struci (znanstvenik, umjetnik i dr.), priznat struènjak; fiz. toplins