Unesi riječ

Domaći

Ni Hemijski znak na nickel.  
Niacid-amid Amid nikotinske kiseline. V. niacin.  
Niacin Nikotinskak iselina, jedan od sastojaka kompleksa vitamina B. U organizmu predstavlja jedan sastojak kompleksnog sistema enzima koji učestuvuju u prenošenju vodonika. Nedostatak ovog vitamina je jedan od uzroka nastajanja pelagre. Sin. PO-faktor, antipelagra-vitamin.  
Nicanje zuba Dentitio, denticija. Kod čovjeka postoje dva perioda nicanja zuba. I d., nicanje mliječnih zuba između 2-20 mjeseci; II d., nicanje stalnih zuba počinje u šestoj godini, a završava se oko 18-te godine života; tzv. III d., ili d. senilis ne postoji. Dešava se da neki zaostali zub u vilici nikne naknadno u starijim godinama. Djeca rođena s jednim ili s više zuba su velika rijetkost; n. mlječnih zuba; srednji sjekutići rastu od 6 do 9 mjeseci, lateralni od 8 do 12, očnjaci od 15 do 20, prvi kutnjak od 12 – 16, drugi kutnjak od 20 do 30 mjeseci; prijevremeno n. zuba, kada nicanje mliječnih zuba počne ranije; ponekad se dijete rodi s jednim ili dva zuba. Rano izbijanje stalnih zuba nastaje obično kao posljedica preranog izbijanja mlječnih zuba ili njihovim prijevremenim vađenjem. Prijevremeno izbijanje svih stalnih zuba dovodi se u vezu s hormonskom hiperfunkicjom. Sin. dentito praecox; n. stalnih zuba, biva ovim redom: srednji sjekutići od 6 do 9 godina, lateralni od 7 do 10 godina, očnjaci od 9 do 14 godina, prvi pretkutnjak od 9 do 13 godina, drugi od 11 do 14 godina, prvi kutnjak od 6 do 8 godina, drugi 10 do 14 godina, treći od 16 do 30 godina; zadocnijeli n. zuba, može da bude u mlječnih zuba do kraja druge godine, a u stalnih tek u devetoj ili desetoj godini. Sin. dentitio tarda.  
Nickel Ni, element, metal.  
Nicolas-Faveova bolest V. lymphogranulomatosis  
Nicolas-Favreova bolest V. v lymphogranulomatosis inguinalis;  
Nicotinismus Nikotinizam, trovanje duvanom ili čistim nikotinom.  
Nicotylamidum Amid nikotinske kiseline, hidrosolubilan, termastabilan. U organizmu ulazi u sastav kodehidrogene I i kodehidrogenaze II. Nalazi se u većim količinama u jetri, nadbubrežnim žlijezdama, bubregu, pšenici, pirinču, kikirikijima, mesu, a naročito u kvascu.  
Nictatio V. nictitatio  
Nictitatio Niktitacija, klonusni grč cjelokupnog m. orbikularisa. Vidi se kao učestalo i veoma snažno zatvaranje kapaka. Obično u starih osoba i djece. Uzroci; konjunktivitis, poremećaji refrakcije, neuropatska konstitucija.  
Nidatio Nidacija, ugnežđivanje oplođene jajne ćelije u sluznicu materice ili u neki drugi dio genitalnog trakta žene, ili u peritoneum. Sin. implantatio.  
Niemann-Pickova bolest bolest koja se javlja u male djece i ispoljava se anemijom, leukocitozom, gorznicom, upovećanjem jetre i slezene i zaustavljanjem rastenja. Vjerovatno je posljedica poremećaja u metabolizmu lipida, koji e nagomilavaju naročito u histicitima. Bolest napreduje brzo i završava se smrću u toku prve dvije godine života. Sin. lipidna histiocitoza;  
Niemann-Pickova bolest V. bolest  
Nigrities linguae V. lingua nigra  

1 2 3 4