... Rječnik | Po | Hemijski znak za elemenat polo... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Po Hemijski znak za elemenat polonijum.  
Pobačaj V. abortus  
Podbrježje V. hipothalamus  
Podgrudnjačni V. substernalis  
Podjezična kost V. os hyoideum  
Podlaktica V. antebrachium  
Podloga Hranjiva, v. hranilište.  
Podmaramični V. subpleuralis  
Podnošljiva doza V. dosis  
Podophyllinum Podofilin, smola dobiveza od Podophyllum peltatum. Laksantno sredstvo.  
Podovdno ispiranje crijeva V. ispiranje crijeva  
Podrebarje V. regio  
Podsticaj V. impuls  
Poduhvat; Credeov p. Istiskivanje posteljice pritiskom ruke na matericu kroz trbušni zid; jedrassikov p., pokušaj koji služi pojačavanju dubokih refleksa. Sastoji se u intenzivnoj aktivnoj kontrakciji mišića ruku u trenutku izazivanja dubokog refleksa. Objašnjenje mehanizma još nije dato, ali je sigurno da nije posrijedi samo skretanje pažnje; Siegemundin p., akušerska operacija kojom se koriguje položaj glave djeteta kada se ova, pri okretu i ekstrakciji, ukliješti u karličnom ulazu pored noge. Cilj ovog poduhvata je da se ukliješteni dio potisne nagore, a vučenjem za nogu svuče djetinja karlica u ulaz; Smellieov p., digitalna pomoć u toku porođaja pri kojoj se kažiprst i srednji prst akušera nalazi u rektumu porodilje da bi između trudova potiskivali glavu fetusa nadolje; Zangemeisterov p., akušerska operacija kojom se popravlja čeoni i lični poloćaj glaveu potiljačni. Operacija se vrši rukom u toku porođaja.  
Podžbični predio V. regio  

1 2 3 4 5 17