... Rječnik | Samopomoć | Prva pomoć koju ukazuje povri... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Samopomoć Prva pomoć koju ukazuje povrijeđeni ili oboljeli sam sebi.  
Samoubica V. suicidium