... Rječnik | samoubojstvo | samomor | Slovenski rječnik
Unesi riječ

Domaći

samoubojstvo samomor  
samoća, osamljenost osamljenost  
samostan (ženski); samostan samostan  
samo samo  

Slovenski rječnik

samo samo  
samo; posamezen; edin jedini; sam, pojedinacan; jedini, jedinstveni  
samodejen automatski, mehanicki  
samoglasnik vokal, samoglasnik  
samoglasnik vokal, samoglasnik  
samokolnica tacke  
samomor samoubojstvo  
samomor narediti pociniti samoubojstvo  
samostalnik imenica  
samostan samostan (ženski); samostan  
samovoljen proizvoljan  
samovoljen autoritativan