... Rječnik | Statistika | Nauka koja se bavi izučavanje... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Statistika Nauka koja se bavi izučavanjem metoda i pravila matematičke obrade nekih činjenica u cilju stvaranja zaključaka o nekim karakterističnim osobinama, pravilnostima, tendencijama razvoja i sl. u nekoj oblasti nauke ili svakodnevnog života. Medicinska s. je s. primjenjena na medicinu.