... Rječnik | nanijeti bol | quäle | Njemački rječnik
Unesi riječ

Njemački rječnik

quäle nanijeti bol  
quäle ožalostiti  
quäle rastužiti  
quäle ucvijeliti