Unesi riječ

Domaći

arabeska (tal. arabesco) 1.slik. ukras u arapskom stilu, zapravo slike iz biljnog svijeta budući da je Arapima vjera zabranjivalaslikanje ljudi i životinja;fantastične linije u slikarstvu; 2. ubaletu: figura kad plesač stoji najednoj nozi