... Rječnik | apstraktiv | (lat. abstractivum)kem. ekstra... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

apstraktiv (lat. abstractivum)kem. ekstraktnekog soka ili alkohola  
apstruzan (lat. abstrusus)skriven, zatvoren, teškorazumljiv, taman, nejasan, zamršen  
apsud (lat. ab od, sudare cijediti) prokuhana tekućina, uvarak  
apsumpcija (lat. absumptio)trošenje; istrošenost,izmučenost  
apsurd (lat. absurditas) logička nemogućnost, besmislenost, besmislica, nerazumljivost, glupost  
apsurdan (lat. absurdus)logički nemoguć, besmislen, nerazumljiv; nepodoban, nepriličan, smiješan; ad absur dum čit. ad apsurdum(lat.) dovesti do besmisla  
apsurdnost (lat. absurdumnemoguće) v.apsurd  
apterologija (grč. apteros beskrilan) zool. znanost o beskrilnim kukcima (paucima, bubama i dr.)  
aptrajbati (njem. abstreiben otjerati) kuh. izraz kojim se označuje npr. jako i svestrano olupavanje tijesta  
apunto (tal. appunto) trg.mjenica za izmirenje nekogduga  
apus (grč. apus bez noge,hrom) vrsta raka listonošca  
aqua Binelli čit. akva Bineli(lat.) farm. voda za umirivanje krvi (nazvana po otkrivaču Binelliju)  
aqua destillata čit. akva destilata(lat.) kem. destilacijom pročišćena voda  
aqua toffana čit. akva tofana (tal.) tofanska voda,otrovna tekućina koju je navodno oko god.1700. izumila neka vračara Toffana (trovala je polako i neprimjetno, pa su jerado primjenjivali za"nedužno" usmrćivanje političkihprotivnika)  
Aquincum čit. Akvinikum (lat.)u rimskodoba naziv za grad na desnoj obaliDunava kraj starog Budima u Mađarskoj;vrijedne iskopine, npr. amfiteatar,javna i privatna kupališta i dr.  

1 186 187 188 189 190 262