... Rječnik | ažurirati | (fr. ajour) praviti otvore, iz... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ažurirati (fr. ajour) praviti otvore, izrađivati šupljikavi vez  
Ažurna obala (fr. C6te d'Azur)istočni diofrancuske obale na Sredozemnommoru (graniči s Italijom), glasovit po svojimpješčanim plažama i izvanredno lijepom plavetnilu morske vode (značajnigradovi; Nica, Cannes, St. Tropez, Marseille)  
ađustirati (lat. adjustare)dotjerati, dotjerivati, namjestiti; adjustirati; obično: ađustirati se, adjustirati se  
ađutant (lat. adjutans)pomoćnik; mlađi časnik dodijeljen na službu višem časniku, pratitelj višeg časnika  
ađutantura (lat. adjuntatura)zvanje, službai kancelarija ađutanta  

1 261 262