... Rječnik | AUTONOMIJA | pravo određenogteritorija, so... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

AUTONOMIJA pravo određenogteritorija, socijalne ili ekonomske skupine na samoorganiziranje (i donošenje vlastitihpravnih propisa) i samoupravu. Autonomija može biti: teritorijalna,vjerska, kulturna, personalna i politička.  
AUTOPURIFIKACIJA svojstvosamočišćenja vode uvjetovano postojanjem živog svijeta u njoj. To znači da samo onavoda u kojoj je postignuta biološkaravnoteža hranidbenog lanca može imati sposobnostsamočišćenja.  
AZIMUT vodoravni kutizmeđu pravca koji označavasjever i smjera kretanja. Mjeri se u smjeru kazaljke na satu i iskazuje ustupnjevima.  
AZONALNATLA vrste tala koja nastaju prvenstveno erozijom i taloženjem pa se ne poklapaju s klimatskim zonama. Važnijitipovi su: aluvijalna tla, skeletna tla i živi pijesci.  
AJ V. v PROMETNO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ  

1 261 262