... Rječnik | adagij | (adagium) poslovica | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

adagij (adagium) poslovica  
adagio čit. adađo (tal.) glaz. 1. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; 2. im. glazbeno djelo koje treba izvoditi blago i lagano  
adagio assai čit. adađo asai  
adagiologija (lat. adagiumposlovica, grč. logia zbirka) zbirka poslovica; znanost o poslovicama  
adagissimo čit. adađisimo (tal.)glaz. veomalagano, što lakše  
adakcija (lat. adactio,adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje  
adaktilija (grč. a bez,daktylos prst) med. nedostatak svih prstiju na ruci ili nozi  
adalet (tur.) pravda,pravednost; pravilnost, ispravnost  
Adam (hebr. čovjeknačinjen od zemlje) u Bibliji: ime prvog čovjek; Adamov kostim golo muško tijelo; Adamova jabučica istaknutaizbočina na prednjem dijelu vrata nekihmuškaraca; Adamovo rebro žena (budući da je, prema Bibliji, Bog stvorioženu od Adamova rebra)  
adamant (grč. adamas,adamantos) v. adamas  
adamas (grč. adamas) kaljeno željezo, čelik; dijamant  
adamizam struja europskeknjiževnosti koja se oslanja na primitivne i instinktivne pojave u ljudskoj naravi  
Adapa po babilonskojmitologiji: prvi čovjek (odbivši nebesku hranu izgubio je besmrtnost za čitav ljudski rod)  
adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija  
adaptacija (lat. adaptatio)prilagođavanje,prilagodba, prilagođenost; primjena; adapcija  

1 16 17 18 19 20 262