... Rječnik | asambleja | (fr. assemblée) skupština, z... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

asambleja (fr. assemblée) skupština, zbor,sabor, skup, parlament; u ruskom(starijem) jeziku zabavna večer udvoru Petra Velikoga  
asanacija (lat. sanus zdrav, fr. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinacau nekom gradu, kraju ili državi, popravljanje i poboljšavanje općih zdravstvenih prilika, čišćenje od zaraze, isušenje močvarnih mjesta itd.  
ASANACIJA poduzimanje koordiniranih mjera (tehničkih, medicinskih i dr.) radi sprečavanjaširenja nekih društveno opasnih bolesti u nekom kraju (npr. isušivanjem močvara suzbija se malarija).  
asanirati (lat. sanus, fr.assainir) popraviti (ili: popravljati) opće zdravstveno stanje u nekom mjestu, krajuili državi uvođenjem niza higijenskih mjera: čistoće, isušivanja močvarnih mjesta itd.  
ascendencija (lat. ascendentia)prava, uzlaznalinija srodstva; astr. penjanje, uzlazak; nadmoć, pretežnost; mat. rast  
ASCENDENCIJA (lat. ascendere — uzlaziti, uspinjali se), srodstvo u uzlaznoj pravojrodbinskoj liniji. To su otac, djed, pradjed,čukundjeda, itd. Ascendent je svaki predak u uzlaznojliniji.  
ascendenti (lat. ascendentes)mn. prav. rođacipo uzlaznoj liniji, preci kao roditelji, djedovi, pradjedovi; suprotno: descendenti  
ascenzija (lat. ascensio)penjanje, uzlaženje, uzdizanje; Uzašašće Kristovo, Spasovo; napredovanje, polet; astr.penjanje, uzlaženje nebeskog tijela  
ascidije (lat. asciscere primati, prihvaćati); mn. plaštenjaci, prirasli na kamenu i drugim predmetima u moru, mješčićnice  
aščija (tur. ašči, ahči) kuhar; gostioničar  
asciji (grč. a, skiasjena) mn. zem. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podnebez sjene, naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit  
ascites (grč. askites, tj.nosos, askos koža) med. trbušna vodena bolest  
ASDIC krat. za engl. Allied Submarine Detection InvestigationCommittee (Saveznički istražni odbor za otkrivanje podmornica) uređaj za otkrivanje i lociranjepodmornica uz pomoć ultrazvuka (nakon  Drugoga svjetskog rata služiza pronalaženje potonulih brodova i po  
ASEAN savez zemalja jugoistočne Azije (Indonezija, Malezija, Singapur, Tajland, Filipini)  
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) -udruženje državajugoistočne Azije, regionalna organizacija osnovana 1967. u Bangkoku radi unapređivanjapolitičke, vojne, gospodarske i socijalne suradnje među državama članicama (Filipini, Brunej, Indonezija, Malezija.Singapur, Tajland). Sjedište organizacije jeu Džakarti (Indonezija).  

1 211 212 213 214 215 262