... Rječnik | alkaloidi | (ar. alkali, grč. eidos) kem.... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

alkaloidi (ar. alkali, grč. eidos) kem. dušikasti organski spojevi biljnog podrijetla, otrovni i gorka okusa; najvažniji: morfin, kinin, strihnin, kofein, nikotin i dr.  
alkatifa (ar., šp. alcatifa)orijentalni tepih, s osnovom od vune i svile, a šarom od zlatnog i srebrnog konca  
alkejski stih (grč. Alkaios) poet.stih odpet stopa, od kojih su prve tri i posljednja jambi, a četvrta anapest (U U U UU U),nazvan poslavnom grčkom liričaru Alkeju koji je živio 600. pr. n. e.; alkejska strofa strofa od četiristiha, od kojih su dva jedanaesterca, jedan  
alkemičar (ar. alkimia) onajkoji se bavialkemijom, onaj koji pravi zlato umjetnim putem; tajanstveni srednjovjekovni znanstvenik  
alkemija (ar. alkimia) naziv za najstariju kemiju, osobito kod Arapa; kasnije, u srednjovjekovnoj Europi: neznanstveno bavljenje kemijom; tobožnja vještina pravljenja zlata  
Alkestida (grč. Alkestis) ustarogrčkoj mitologiji: žena kralja Admeta umjesto kojega je pošla u smrt; iz podzemlja ju je izveoHeraklo  
Alkibijad staroatenski državniki vojskovođa(450404 pr. n. e.), rođak Periklov, učenik Sokratov; poznat i kao pustolov,rasipnik i prevrtljivac; ubio ga frigijski satrap Farnabaz kako bi ugodio Spartancima; Alkibijadovo pseto prekrasni Alkibijadov pas kojem se divila  
Alkinoj kralj Feačana, otacNausikajin, gostoprimac Odisejev (on ga je konačno i otpremio na Itaku nakon mnogih pustolovina i nevolja)  
alkion (grč. alkyon)mitološka morska ptica (zimorod, ledarica), smatralo se da proriče sreću  
Alkiona u starogrčkojmitologiji: kći Eolova, žena Keiksova; bogovi su je pretvorili u pticu (zajedno s mužem);usp. alkion  
Alkmena žena Amfitrionova,majka Heraklova(otac junakov je Zeus)  
Alkmeon tebanski heroj, vođasedmoriceepigona u osvetničkom pothvatu protiv Tebe  
alkohol (ar. alkohhlu) 1. najbolji, savršeno pročišćeni prah, npr. od kore kininovca, željeza i dr.: 2.potpuno pročišćen špirit, žestaizlučena iz vina, piva, rakije i dr.; opojno piće  
alkoholat (ar. alkohhlu)čvrsti kemijski spoj alkohola s nekom soli  
alkoholatura (ar. alkohhlu) kem.mješavinasvježih biljnih sokova s alkoholom  

1 86 87 88 89 90 262