Unesi riječ

Domaći

alfabet (prva dva grčkaslova alfa, beta) gram. niz svih slova nekog jezika, slova u određenom redu (za latinicu je uobičajen nazivabeceda, a za glagoljicu ićirilicu azbuka; alfabetski red red slova kakav je u alfabetu, tj. a, b, c, d...  
alfabetar (grč. alfa a, betab) 1. popis izrađenalfabetskim redom; 2. početnik u čitanju i pisanju; 3. pren. početnik u čemu (u nekom nauku, zanatu, vještini...)