Unesi riječ

Domaći

algebra (ar. aljebr) mat. sastavljanje razdvojenih dijelova, dio matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću općih znakova; udžbenik algebre