Unesi riječ

Domaći

amper fiz. jedinica zamjerenje jačine električnestruje, nazvana po slavnom fr.matematičaru i filozofu A. Ampéreu(17751836); kulon za sekundu ilistruja koja prolaskom kroz vodenuotopinu nitrata srebra za sekunduizdvoji 0,001118 grama srebra  
ampermetar (fr. Ampere, grč.metron) fiz. tehničkiinstrument za mjerenje jačine električnestruje; galvanometar čija kazaljkaneposredno, na jednoj skali, pokazuje broj ampera koji protječu kroz kotur žice