Unesi riječ

Domaći

Labor callum obducitdolori èit. Labor kalum obducit dolori (lat.) Rad otupljuje bol  
Labor omnia vincit (lat.) Rad pobjeðujesve  
laborant (lat. laborans)suradnik, osobito u kemijskom, ljekarnièkom itd.laboratoriju; u srednjem vijeku: kemièar koji pravi zlato, alkemièar  
laboratorij (lat. laboratorium) radionica, osobito kemijska, ljekarnièka, puškarska itd.; zavod u kojem se vrše razni pokusi  
laborirati (lat. laborare)raditi; kem. izluèivati,destilirati, topiti; med. trpjeti,bolovati, ležati zbog bolesti