Unesi riječ

Domaći

nulla poena sine lege èit. nula pena sine lege (lat.)nikakva kazna bez zakona; prav. naèelo zakonitosti u pogledu kazne pokojemu se kazna može utvrditi samo zakonom i primijeniti jedino na djela za koja je zakon unaprijed propisao kakoæe biti kažnjena  
nulla ratione èit. nula racione(lat.) ni nakoji naèin, nikako, nipošto