Unesi riječ

Domaći

pakt (lat. pacisci sporazumjeti se, pactum) ugovor, pogodba, dogovor, sporazum; savez; ex pacto èit. eks pakto (lat.) prema ugovoru, premapogodbi; pacta dotalia èit.pakta dotalija (lat.) prav. braèniugovori  
paktirati (lat. pactare)ugovarati, sastavljati ugovor, pogoditi se, pogaðati se; sporazumjeti se, sporazumijevati se