Unesi riječ

Domaći

abolicija (lat. abolitiouništenje) prav. oprost kazne, pomilovanje; ukidanje, ukinuće, poništenje