Unesi riječ

Domaći

adresa (fr. adresse) 1.oznaka (na pismu i dr.) mjesta stanovanja i imena onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molbaskupštine vladaru; svečana čestitka neke udruge ili kolegija slavljeniku; pren. hitrost, okretnost, umješnost; adresa po potrebi ban  
adresant (fr. adresser) osobaili tijelo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i si.;bank. mjeničnipotpisnik koji upućuje poziv nekoj osobi da akceptira ili isplati mjenicu  
adresar (fr. adrreser) popisosoba s naznačenjem mjesta iulica stanovanja; knjiga s popisomstanovnika nekog mjesta (po zanimanjima, djelatnostima, ulicama i dr.)  
adresat (fr. adresser) osobaili tijelo kojem se upućuje pismo, primatelj pi