... Rječnik | akvamarin | (lat. aqua voda,marinus morski... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

akvamarin (lat. aqua voda,marinus morski)min. proziran poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode, vrsta berila  
akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode