Unesi riječ

Domaći

aperitiv (lat. aperitivum)sredstvo koje potiče volju za jelom, rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita  
aperitivan (aperire otvoriti, lat. aperitivus) v. aperijentan