Unesi riječ

Domaći

astakolit (grč. astakos rak,lithos kamen)geol. okamenjeni rak  
ASTARTA (Astarot, Ašera, Ištar), asl.sko-babilonska boginja raslinja i ljubavi. Prvobitno vladarica zvijezda,zatim boginja Mjeseca, da bi se kasnije razvilau oličenje plodnosti zemlje i čovjeka. S tim u veza pojavila se u sklopu njenoga kulta hramskaprostitucija  
Astarta (Astarot, Istar) feničkosirijska božica ljepote, slično kao kod Grka Afrodita a kod Rimljana Venera; u semitskoj mitologiji najpoštovanija božica, pramajka svega živoga, gospodarica neba i zemlje, rata i mira, ljubavi i rađanja  
astatičan (grč. astatosnestalan, nepostojan) koji nema smjera, koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži, bezodređene orijentacije; astatične igle fiz. dvije podjednake magnetne igle postavljenetako jedna nad drugom da su im polovi suprotno okrenuti čime su zašt  
astazija (grč. astateo) nemir, nepostojanost; med.bunilo, bacakanje teškog bolesnika.