... Rječnik | daktilograf | (grč. daktylos, grafopišem) ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

daktilograf (grč. daktylos, grafopišem) onajkoji piše na pisaćem stroju  
daktilografija (grč. daktylos,grafo) pisanjena pisaćem stroju  
daktilografkinja (grč. daktylos, grafopišem)ona koja umije pisati na pisaćem stroju