... Rječnik | dijete | (lat. dies dan,dieta) mn. nadn... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

dijete (lat. dies dan,dieta) mn. nadnice, dnevnice koje prima službenik, narodni izaslanik itd.umjesto stalne plaće; sjednice narodnih izaslanika  
dijetetićar (grč. diaitao liječim)onaj koji uči kako trebačuvati zdravlje, pobornik urednog iumjerenog načina života  
dijetetika (grč. diaitetike se. techne) • znanost o načinu života korisnom za održanje zdravlja  
dijetetski (grč. diaitaoliječim) umjereno, korisno za zdravlje; dijetetski propisi propisi kojih se valja pridržavati da bi se očuvalo zdravlje; dijetetska sredstva sredstva korisna za zdravlje