Unesi riječ

Domaći

disertacija (lat. dissertatio)znanstvenarasprava, osobito ona koja se podnosi sveučilištu radi habilitacije ili dobivanja doktorske titule {inauguralna disertacija)