Unesi riječ

Domaći

ERATIČKI BLOKOVI velike kamene gromade koje suledenjaci i ledeni pokrovi u pleistocenu prenijeli, na veće udaljenosti,s morenskim materi­jalom do područja kopnjenja leda.