... Rječnik | geto | (tal. ghetto) dio grada koji s... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

geto (tal. ghetto) dio grada koji su, u Italiji, Njemaèkoj idr., vlasti odreðivale Židovima za stanovanje; ovaj dio grada bio je u srednjem vijeku sasvim odvojen od drugih dijelova