... Rječnik | izametrale | (grè. isos jednak,metron mjer... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

izametrale (grè. isos jednak,metron mjera,mjerilo) mn. crte koje na zemljovidu povezuju ona mjesta koja, s obzirom na toplinu,pokazuju podjednakaodstupanja od normalne mjeseène prosjeènetemperature  
izanemore (grè. isos jednak,anemos vjetar)mn. zem. crte koje na zemljoviduspajaju mjesta s podjednakom snagom vjetra;izoanemore  
izanomale (grè. isos, anomalos nepravilan)mn. crte na zemljovidu kojespajaju mjesta na Zemljinoj površinikoja za jednak broj stupnjevaodstupaju od krajeva s normalnom temperaturom              
izaritmièan (grè. isos jednak, arithmos broj) koji se sastoji od jednakih, istih brojeva  
izatin (grè. isatis saè)kem. organski kemijski spoj, sastojak nekih vrsta indiga, otapa se u toploj vodi i alkoholu