... Rječnik | kognitivan | (lat. cognitivus)spoznajni, ko... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

kognitivan (lat. cognitivus)spoznajni, koji se tièe spoznaje