Unesi riječ

Domaći

kognitivan (lat. cognitivus)spoznajni, koji se tièe spoznaje