Unesi riječ

Domaći

konvergirati (lat. convergere)približavati se uzajamno,stjecati se (u istoj toèki); pren. stremiti(ili: težiti istom cilju; prid.konvergentan