... Rječnik | lakrdija | (tur. lakirdi) poet.vrsta niž... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

lakrdija (tur. lakirdi) poet.vrsta niže komedije kojoj je glavni zadatak izazivanje smijeha bez ikakvog cilja, tako da je, zbog pretjerivanja u svemu, više karikatura nego prava komedija, farsa; pren. šala  
lakrdijaš (tur. lakirdi)šaljivèina, komedijaš  
lakrdijati (tur. lakirdi)praviti šale, šaliti se