Unesi riječ

Domaći

medicinski (lat. medicinus)koji se tièe medicine; koji spada u lijekove; službeno priznat kao ljekovit; lijeènièki