Unesi riječ

Domaći

MOBILNOST STANOVNIŠTVA pojam koji označava pokretljivost stanovništva i radne snage između pojedinih geografskih područja, sektora, djelatnosti i grana ukupnoga gospodarstva, između pojedinih zanimanja, obrazovnih, dohodovnih i drugih skupina stanovništva. Širi je pojam od prostorne pokretljivosti stanovništva (migracija).